De effectieve bestrijding van Boomziektes

Boomziektes kunnen bij verkeerde of een te late behandeling een enorm negatieve impact hebben op een bomengebied. Dit heeft niet alleen zijn weerslag op de bomen en natuur, maar ook op de mensen die hier leven. Een speelbos verandert bijvoorbeeld in een gevaarlijk terrein door een boomziekte. Dit heeft impact op een buurt. Want de bomen in een woon- of werkomgeving geven waarde. Dit werkt niet alleen emotioneel, maar ook cultureel en zelfs financieel door. Als boombeheerder heeft BTL de specialistische kennis in huis om boomziekten voortijdig te signaleren en te behandelen.

De beschikking over specialistische kennis

De BTL bomendienst heeft hiervoor over de specialistische kennis in huis om de juiste behandeling in te zetten. Daarnaast heeft de dienst een netwerk van kennis om in te zetten als dat nodig is. Hiervoor wordt, indien nodig, zelfs samengewerkt met wetenschappelijk instituten in het binnen-  en buitenland. Een advies over mogelijk behandeling komt dus vanuit gedegen en actuele kennis. 

Een voorbeeld vanuit de praktijk: de behandeling van essentakssterfte

Een voorbeeld van een bomenziekte die BTL bomendienst adequaat weet te bestrijden is de essentakssterfte. Deze ziekte onder bomen heeft een sterk wisselend effect. In sommige gevallen sterven essen af, maar lang niet allemaal. Behandeling of verwijdering is dus noodzakelijk. Maar dit moet op een manier dat zoveel mogelijk bomen kunnen blijven staan. Hiervoor heeft de BTL Bomendienst een wetenschappelijk monitoringssystematiek ontwikkeld hierbij vindt velddiagnose op DNA niveau plaats om zo met een genuanceerde aanpak uiterst effectief de ziekte bestrijden.