De effectieve bestrijding van Boomziektes

Boomziektes kunnen bij verkeerde of een te late behandeling een enorm negatieve impact hebben op een bomengebied. Dit heeft niet alleen zijn weerslag op de bomen en natuur, maar ook…